Wie we zijn

Onze missie

Yieha organiseert speelse inclusieve dagactiviteiten, toffe weekends en thematische kampen voor kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar met én zonder beperking.
Yieha Friends organiseert een drempelvrij, inclusief vrijetijdsaanbod voor jongeren van 16 tot 30j.

Yieha kiest voluit voor een inclusieve maatschappij door jongeren met én zonder beperking ontmoetingskansen te bieden.

Onze visie

Yieha is een inclusieve vrijetijdsorganisatie die voor kinderen en jongeren activiteiten en kampen organiseert. Yieha wil gaan voor TOEGANKELIJKE vrije tijd, voor iedereen!
Wij werken mee aan een INCLUSIEVE wereld. In alles wat wij doen zetten wij inclusie centraal, omdat iedereen recht heeft op vrije tijd waarin veel mag en weinig moet.
Omdat wij alle kinderen en jongeren ONVOORWAARDELIJK KANSEN willen bieden gaan wij elke uitdaging aan. Wij proberen die grenzen te verleggen waar anderen op botsen!
Bij ons is iedereen UNIEK. Omdat iedereen anders is luisteren we naar ieders eigen verhaal, een verhaal waarin iedereen zichzelf kan blijven in het samenzijn!
PARTICIPATIE dragen wij hoog in het vaandel. Deelnemers, ouders en vrijwilligers worden op een gelijkwaardige en respectvolle manier betrokken bij de gehele werking.  Zij krijgen verantwoordelijkheid waardoor iedereen volwaardig lid is en een meerwaarde kan bieden volgens zijn of haar mogelijkheden. Wij willen hier in het bijzonder de kant kiezen van jongeren met een beperking.
Vanuit ons moto: samen ACTIEF en voor het PLEZIER creëert Yieha EEN BAND tussen de jongeren, hun ouders en alle vrijwilligers. Vriendschap, vertrouwen en respect staan hierbij centraal.

Omdat wij echt het gevoel hebben dat Yieha iets kan veranderen.