Een nieuw werkingsjaar voor Yieha!

En wat voor één..
Vanaf september worden wij een ledenorganisatie waarmee we ons profileren als een echte jeugdbeweging!
Praktisch verandert er wel het een en ander voor jullie maar inhoudelijk blijven we nog steeds de tofste activiteiten en kampen aanbieden!

Vanaf heden zullen we een ledenbijdrage vragen voor het hele werkingsjaar van Yieha. Dit volgens ons gekende solidariteitssysteem. Via deze ledenbijdrage zijn jullie te allen tijde verzekerd en kunnen we de prijs van onze dagactiviteiten zo laag mogelijk houden.
Als een echte jeugdbeweging willen we ons volledig inzetten voor onze vaste deelnemers die telkens opnieuw voor Yieha! kiezen.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
Gekende deelnemers zullen in de loop van augustus een mail ontvangen van ons nieuw ledenadministratiesysteem Peepl. Via deze mail kunnen jullie een wachtwoord aanmaken en inloggen op het nieuwe administratiesysteem van Yieha. Er zal kort nadien een uitnodiging volgen om al dan niet lid te worden van Yieha in 2022-2023.
Nieuwe deelnemers zijn welkom op onze startdag in september waarna zij ook lid kunnen worden van Yieha. Doorheen het jaar zal het nog mogelijk zijn om lid te worden indien er nog plaats is en na persoonlijk contact. Registreren kan dan op onze website.