Tegemoetkoming

De meeste ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming bij deelname aan meerdaagse activiteiten zoals jeugdbewegingskampen. Na elk weekend en kamp zullen wij automatisch een deelname-attest opsturen. Dit document kan je indienen bij jouw mutualiteit.

Solidariteitsbijdrage

Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan onze werking, hanteren we het principe van een solidariteitsbijdrage. Voor de betaling van weekends en kampen zullen we 3 tarieven hanteren.
Bij inschrijving kan er gekozen worden tussen een basisbijdrage, een solidariteitsbijdrage en een minimumbijdrage.

Gezinnen die het kunnen en willen, kunnen via de solidariteitsbijdrage iets meer bijleggen zodat anderen die het financieel wat moeilijker hebben, de minimumprijs kunnen betalen.

Fiscaal attest

Voor kinderen jonger dan 14 jaar kunnen ouders de kosten voor de deelname aan jeugdwerkactiviteiten inbrengen op hun belastingbrief van het volgende jaar. Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens 21 jaar. Wij zullen deze attesten automatisch bezorgen na deelname aan onze activiteiten.

Annuleringsvoorwaarden

Tot een week voor het weekend/kamp kan er kosteloos geannuleerd worden. Nadien betalen wij bij overmacht (ziekte, ongeval,..) een derde van het inschrijvingsgeld terug.
Bij laattijdig annuleren voor onze betalende dagactiviteiten voorzien wij geen terugbetaling.